15%-ə qədər ENDİRİMLƏRDƏN FAYDALANIN! Ən son modellərGaming notebooklarUltrabuklar * Yalnız Bizdə.

CTRL və digər düymələrin Word, Excel-də istifadəsi

word, ctrl, shift

CTRL və digər düymələrin Word, Excel-də istifadəsi

CTRL və digər düymələrin Windows ƏS-də (shortcut) funksiyaları

Burada kompüter proqramlarından daha asan və daha sürətli istifadə üsulunu təmin edə bilən, tez-tez istifadə olunan qısa yol düymələrinin siyahısını tərtib etməyə çalışdıq.

Kompüterlər gündəlik həyatınmızın çox vacib hissəsinə çevrilmişdir. Əgər Siz tez-tez kompüterlə işləyirsinizsə , klaviatura qısayollarını bilmək çox vacibdir. Kompüter qısayol funksiyaları proqram təminatında və ya əməliyyat sistemində əmri işə salan bir və ya daha çox düymələr toplusudur. Beləliklə, bir neçə düyməni basmaqla əmrləri işə salmaqla məhsuldarlığınızı artıra bilərsiniz. Qısa yolları bilmədiyiniz halda Sizə lazım olan əmrə yalniz siçan vasitəsilə daxil olmaqla işinizə davam etməli olursunuz.
 Kompüter qısayol düymələri tez işləyir və işinizi asanlaşdırır. Word Excel və digər proqramlarda qısayollar daha çox istifadə olunurlar.
Kompüter proqramlarından daha asan və daha sürətli istifadə üsulunu təmin edə bilən, tez-tez istifadə olunan əsas qısayol düymələr kombinasiyalarının siyahısı:

Kompüter üçün baza qısa yollarının siyahısı :

Alt + F – Cari proqramda Fayl menyusunun açılması.
Alt + E – Cari proqramdakı seçimləri redaktə edir.
F1 – Universal yardım (hər növ proqram üçün).
Ctrl + A – Bütün mətni seçir.
Ctrl + X – Seçilmiş elementi kəsir.
Ctrl + Del – Seçilmiş elementi silir.
Ctrl + C – Seçilmiş elementi kopyalayın.
Ctrl + V – Seçilmiş elementi yapışdırın.
Home — İstifadəçini cari xəttin əvvəlinə aparır.
Ctrl + Home – Sənədin əvvəlinə keçin.
END — Cari xəttin sonuna gedin.
Ctrl + End — Sənədin sonuna keçin.
Shift + Home — Cari mövqedən xəttin əvvəlinə qədər seçin.
Shift + End — Cari mövqedən xəttin sonuna qədər seçin.
Ctrl + (Sol ox) — Hər dəfə bir sözü sola köçürün.
Ctrl + (sağ ox) — Hər dəfə bir sözü sağa köçürün

 Windows əməliyyat sistemində düymələrin kombinasiyaları :

Alt + Tab — Açıq proqramlar arasında keçid.
Alt + Shift + Tab — Açıq proqramlar arasında geriyə keçid.
Alt + Print Screen — Cari proqram üçün ekran görüntüsü yaradın.
Ctrl + Alt + Del — Yenidən başladın/Windows tapşırıq meneceri (Aktiv proseslərə baxmaq).
Ctrl + Esc — Başlat (START) menyusunu açın.
Alt + Esc — Tapşırıqlar panelindəki proqramlar arasında keçid.
F2 — Seçilmiş ikonanın (şəkil və ya sənəd) adını dəyişin.
F3 — İş masasından axtarış.
F4 — Axtarış zamanı sürücü (HDD, SSD, Flash disk) seçimini açın.
F5 — Məzmunu ( internet səhifələri əsasən) yeniləyin.
Alt + F4 — Cari açıq proqramı bağlayın.
Ctrl + F4 – Proqramda pəncərəni bağlayın.
Ctrl + Plus düyməsi — Windows Explorer-də bütün sütunların enini avtomatik tənzimləyin.
Alt + Enter — Seçilmiş ikona və ya proqramın xassələri pəncərəsini açın.
Shift + F10 – Seçilmiş elementə sağ klikləyin.
Shift + Del – Proqramları/faylları həmişəlik silin (Zibil qutusuna atmadan).
Yükləmə zamanı Shift düyməsini basıb saxlayın — Təhlükəsiz rejimi yükləyin və ya sistem fayllarını keçin.
Yükləmə zamanı Shift düyməsini basıb saxlayın — Audio CD-ni yerləşdirərkən, CD Pleyerin işləməsinin qarşısını alacaq.

 Microsoft Word üçün qısayol düymələri

Ctrl + A — Səhifənin bütün məzmununu seçin.
Ctrl + B — Qalın vurğulanmış seçim (Qalın hərflər).
Ctrl + C — Seçilmiş mətni kopyalayın.
Ctrl + X — Seçilmiş mətni kəsin.
Ctrl + N — Yeni/boş sənəd açın.
Ctrl + O — Seçimləri açın.
Ctrl + P – Çap pəncərəsini açın.
Ctrl + F – Axtarış qutusunu açın.
Ctrl + I — Vurğulanmış seçimi kursivləşdirin.
Ctrl + K – Bağlantı daxil edin (Link).
Ctrl + U — Vurğulanmış seçimin altını cızın.
Ctrl + V – Yapışdırın.
Ctrl + Y – Son yerinə yetirilən hərəkəti təkrarlayın.
Ctrl + Z – Son hərəkəti geri qaytarın.
Ctrl + G – Seçimləri (options) tapın və dəyişdirin.
Ctrl + H – Seçimləri (options) tapın və dəyişdirin.
Ctrl + J — Paraqrafın düzülməsini əsaslandırın.
Ctrl + L — Seçilmiş mətni və ya xətti sola uyğunlaşdırın.
Ctrl + Q — Seçilmiş paraqrafı sola düzün.
Ctrl + E — Seçilmiş mətni və ya xətti mərkəzə uyğunlaşdırın.
Ctrl + R — Seçilmiş mətni və ya xətti sağa düzün.
Ctrl + M — Abzasdan abzas.
Ctrl + T — Asma abzas.
Ctrl + D — Şrift seçimləri.
Ctrl + Shift + F — Şrifti dəyişdirin.
Ctrl + Shift + > — Seçilmiş şrifti +1 artırın.
Ctrl + ] — Seçilmiş şrifti +1 artırın.
Ctrl + [ — Seçilmiş şrifti azaldın -1.
Ctrl + Shift + * — Çap olunmayan simvollara baxın və ya gizlədin.
Ctrl + (Sol ox) — Bir söz sola keçin.
Ctrl + (sağ ox) — Bir söz sağa keçin.
Ctrl + (Yuxarı ox) — Sətir və ya abzasın əvvəlinə keçin.
Ctrl + (Aşağı ox) — Paraqrafın sonuna keçin.
Ctrl + Del – Kursorun sağındakı sözü silin.
Ctrl + Backspace — Kursorun solundakı sözü silin.
Ctrl + End — Kursoru sənədin sonuna köçürün.
Ctrl + Home — Kursoru sənədin əvvəlinə köçürün.
Ctrl + Boşluq — Vurğulanmış mətni standart şriftə qaytarın.
Ctrl + 1 — Tək boşluqlu sətirlər.
Ctrl + 2 — İki boşluqlu xətlər.
Ctrl + 5 — 1,5 sətir aralığı.
Ctrl + Alt + 1 Mətni başlıq 1-ə (heading 1) dəyişdirin.
Ctrl + Alt + 2 Mətni başlıq 2-yə (heading 2) dəyişdirin.
Ctrl + Alt + 3 Mətni başlıq 3-ə (heading 3) dəyişdirin.
F1 — Yardımı açın (Help).
Shift + F3 — Seçilmiş mətnin hərfini dəyişdirin.
Shift + Enter — Yapışdır.
F4 — Son yerinə yetirilən hərəkəti təkrarlayın (Word 2000+).
F7 — Seçilmiş mətn və/yaxud sənədin orfoqrafiya yoxlanışı.
Shift + F7 — Tezaurusun aktivləşdirilməsi.
F12 — Saxla.
Ctrl + S – Saxla.
Shift + F12 – Saxla.
Alt + Shift + D — Cari tarixi daxil edin.
Alt + Shift + T — Cari vaxtı daxil edin.
Ctrl + W – Sənədi bağlayın.

 Microsoft Excel üçün qısa yol düymələri

F2 — Seçilmiş xananı redaktə edin.
F5 — Müəyyən bir xanaya keçin.
F7 — Seçilmiş mətn və/yaxud sənədin orfoqrafiya yoxlanışı.
F11 — Diaqram yaradın
Ctrl + Shift +; — Cari vaxtı daxil edin.
Ctrl +; — Cari tarixi daxil edin
Alt + Shift + F1 — Yeni iş vərəqi daxil edin.
Shift + F3 – Excel formul pəncərəsini açın.
Shift + F5 – Axtarış qutusunu açın
Ctrl + A – İş vərəqinin bütün məzmununu seçin.
Ctrl + B — Qalın vurğulanmış seçim.
Ctrl + I — Vurğulanmış seçimi kursivləşdirin.
Ctrl + C — Seçilmiş mətni kopyalayın.
Ctrl + V – Yapışdırın
Ctrl + D – Doldur
Ctrl + K – Bağlantı daxil edin
Ctrl + F – Tap və dəyişdir seçimlərini açın.
Ctrl + G – keçid seçimlərini açın.
Ctrl + H – Tap və dəyişdir seçimlərini açın.
Ctrl + U — Vurğulanmış seçimin altını çəkin.
Ctrl + Y – Seçilmiş mətnin altını çəkin.
Ctrl + 5 — Vurğulanmış seçim.
Ctrl + O — Seçimləri açın.
Ctrl + N — Yeni sənəd açın.
Ctrl + P — Çap informasiya menyusunu açın.
Ctrl + S – Saxla.
Ctrl + Z – Son hərəkəti geri qaytarın.
Ctrl + F9 — Cari pəncərəni minimuma endir.
Ctrl + F10 — Hazırda seçilmiş pəncərəni böyüdün.
Ctrl + F6 — Açıq iş kitabları/pəncərələri arasında keçid.
Ctrl + Səhifə yuxarı və Səhifə Aşağı — Eyni sənəddə Excel iş vərəqləri arasında keçin.
Ctrl + Tab — İki və ya daha çox açıq Excel faylı arasında hərəkət edin
Alt + = — Yuxarıdakı xanaların hamısını cəmləmək üçün düstur yaradın.
Ctrl + — Yuxarıdakı xananın dəyərini cari xanaya daxil edin.
Ctrl + Shift +! — Rəqəmi vergüllə formatlayın.
Ctrl + Shift + $ — Rəqəmi  valyuta formatında formatlayın.
Ctrl + Shift + # — Rəqəmi  tarix formatında formatlayın.
Ctrl + Shift + % — Rəqəmi faiz formatında formatlayın.
Ctrl + Shift + ^ — Rəqəmi elmi formatda formatlayın.
Ctrl + Shift + @ — Rəqəmi vaxt formatında formatlayın.
Ctrl + (sağ ox) — Mətnin növbəti hissəsinə keçin.
Ctrl + Boşluq – Bütün sütunu seçin.
Shift + Boşluq – Bütün sətri seçin.
Ctrl + W – Sənədi bağlayın.

 Microsoft Outlook üçün qısayol düymələri

Alt + S – E-poçt göndərin.
Ctrl + C — Seçilmiş mətni kopyalayın.
Ctrl + X — Seçilmiş mətni kəsin.
Ctrl + P — Çap informasiya qutusunu açın.
Ctrl + K — Ünvan çubuğuna daxil edilmiş tam ad/e-poçt.
Ctrl + B — Qalın vurğulanmış seçim.
Ctrl + I — Vurğulanmış seçimi kursivləşdirin.
Ctrl + U — Vurğulanmış seçimin altını çəkin.
Ctrl + R – E-poçta cavab verin.
Ctrl + F – E-poçtu yönləndirin.
Ctrl + N — Yeni e-poçt yaradın.
Ctrl + Shift + A — Təqviminizdə yeni görüş yaradın.
Ctrl + Shift + O — Gedənlər qutusunu açın.
Ctrl + Shift + I – Gələnlər qutusunu açın.
Ctrl + Shift + K — Yeni tapşırıq əlavə edin.
Ctrl + Shift + C — Yeni əlaqə yaradın.
Ctrl + Shift + J — Yeni jurnal qeydi yaradın.

 WINKEY (WIN-pəncərə işarəli) qısayol funksiyaları:

WINKEY + D — İş masasını digər pəncərələrdən önə gətirin.
WINKEY + M — Bütün pəncərələri minimuma endir.
WINKEY + SHIFT + M — WINKEY + M və WINKEY + D tərəfindən edilən kiçilməni ləğv edin.
WINKEY + E — Microsoft Explorer-i açın.
WINKEY + Tab — Tapşırıqlar panelində açıq proqramlar arasında seçim edin.
WINKEY + F — Windows Axtarış/Tap funksiyasını göstərin.
WINKEY + CTRL + F — Kompüter axtarış pəncərəsini göstərin.
WINKEY + F1 — Microsoft Windows yardımını (kömək-Help) göstərin.
WINKEY + R – Komanda pəncərəsini açın.
WINKEY + Pause /Break — Sistem xüsusiyyətləri pəncərəsini açın.
WINKEY + U – Kompüterlə əlaqənin idarə edilməsi pəncərəsi (ekran, maus, klaviatura v.ş ayarlanması).
WINKEY + L — Kompüteri kilidləyin (Windows XP və sonrakı).

Mövzu: Word Excel, Word Excel -də qısa yollar. Informatika-qisa yol düymələri. Word Excel və Windows əməliyyat sistemində qısayol kombinasıyaları.

Keywords: Klaviatura düymələrinin funksiyaları, Klaviatura duymeleri, Klaviatura haqqinda melumat, Klaviatura kombinasiyalar, Klaviatura qısa yolları, excell qısa yollar, word qisayollar. CTRL ve ALT duymeleri.

CTRL.AZ 2022

Comment (1)

  • Jeyhun Reply

    Çox faydalı oldu, təşəkkür edirik!

    14 Yanvar 2024 at 5:28 axşam

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *